Siin on näha erakondade toetus koos ja ilma eelistuseta valijateta. Tavapäraselt arvatakse eelistuseta valijad välja ning seega kujutab parempoolne joonis meie kõige paremat ennustust erakondade hetketoetuse osas.

Värvitud ala joone ümber tähistab 95% usaldusvahemikku. Mõne trendijoone esile tõstmiseks tee sellel hiireklõps. Topeltklõps joonise tühjal alal tühistab valiku.

Siin on näha kõikide erakondade toetus ühe spetsiifilise sotsiaal-demograafilise tunnuse alagrupi sees. Grupi saad valida vasakult menüüst.

Värvitud ala joone ümber tähistab 95% usaldusvahemikku. Mõne trendijoone esile tõstmiseks tee sellel hiireklõps. Topeltklõps joonise tühjal alal tühistab valiku.

Kui teed linnukese valiku juurde 'silutud', siis näed toetuste muutuse trendi pikema aja jooksul.

Kui teed linnukese valiku juurde 'arvesta eelistuseta', siis näed joonist koos eelistuseta valijate osakaaluga. Sellisel juhul näitavad erakondade toetusprotsendid nende toetust valijaskonnas tervikuna, mitte ainult eelistusega valijate hulgas.

Siin on näha ühe erakonna toetus valitud tunnuse gruppide sees. Nii erakonna kui tunnuse saada valida vasakult menüüst.

Värvitud ala joone ümber tähistab 95% usaldusvahemikku. Mõne trendijoone esile tõstmiseks tee sellel hiireklõps. Topeltklõps joonise tühjal alal tühistab valiku.

Kui teed linnukese valiku juurde 'silutud', siis näed toetuste muutuse trendi pikema aja jooksul.

Käesoleval leheküljel on välja toodud informatsioon reitingute kohta, mida on kajastatud leheküljel www.reitingud.ee. Küsitlused on tellinud Ühiskonnauuringute instituut ning küsitlused on läbi viinud küsitlusfirma Norstat Eesti AS.

Erakondade reitingute küsitlused on läbi viidud iganädalaselt, küsitledes umbes tuhandet valimisõiguslikku Eesti Vabariigi kodanikku. Tulemuste presenteerimisel on aga keskendatud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et üldvalimiks kujuneb vähemalt 4000 vastajat. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Küsitlused on läbi viidud kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

2021. aasta jaanuari jooksul viidi reitingute arvutamise metoodikasse sisse muutus, mille tulemusena on eelistuseta valijate osakaal võrreldes 2020. aasta lõpuga (mil see oli alla 20%) oluliselt suurem (pärast muudatust umbes 28%). Kui varasemalt arvestati ka nende vastajate erakondlikke eelistusi, kes selgelt ütlesid, et nad valima ei läheks, ning valimiseelistust esmalt mitte avaldanud inimestelt küsiti veel üks täiendav küsimus võimaliku eelistuse kohta, siis alates 2021. aasta veebruarist kajastavad Norstati reitingud üksnes nende inimeste esimesi eelistusi, kes ütlevad, et nad läheksid valima kui valimised peaksid toimuma kohe. Arvestades eelistuseta valijate osakaalu ja eeldatavat valimisosalust, annab taoline metoodika parima võimaliku tulemuse. Tegemist on ainsa muutusega reitingute arvutamise ja küsitlsute läbi viimise metoodikas, mida on alates 2019. aasta algusest tehtud.

MTÜ Ühiskonnauuringute instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse. Lisainfo: www.inst.ee

Küsitlusfirma Norstat Eesti AS tegutseb alates 2008. aastast ning on keskendunud professionaalse küsitlusteenuse pakkumisele. Ettevõtte klientideks on peamiselt teised uuringufirmad, meediaagentuurid ning konsultatsiooniettevõtted. Norstat Eesti kuulub Norstat Gruppi, mis pakub teenuseid kokku 18 riigis. Norstat järgib ESOMARi reegleid ja kvaliteedistandardeid. Lisainfo: www.norstat.ee

Käesoleva lehekülje autoriks on Martin Mölder, kes on Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi teadur. Martini peamiseks uurimisteemaks on valimised ja poliitiline käitumine. Tema hetkel algav projekt keskendub Eesti poliitilise kõne ja diskursuse muutmisele viimase 10 aasta jooksul (projekti rahastab Postimees Grupi poolt välja antud Noor-Eesti teadusgrant).