Ülevaade

Käesolev rakendus pakub kiire võimaluse saada ülevaade praegustest Riigikogu liikmetest ja nende tegevusest. Informatsiooni saab järgneva kohta:

  • liikme elulugu (ametlik)
  • liikme elulugu (täiendatud)
  • osalus istungitel
  • küsimuste küsimine
  • kõnede pidamine
  • hääletamine
  • hääletamise kokkulangevus fraktsiooniga

Liikme elulugu (ametlik). Siia on kokku kogutud see informatsioon, mida Riigikogu liikmed on ise otsustanud Riigikogu koduleheküljel enda iseloomustuseks öelda ja välja tuua.

Liikme elulugu (täiendatud). Siin on võimalik näha liikme täiendatud elulugu. NB! Tegemist on tööversiooniga ja hetkel on avaldatud täiendatud elulugu üksnes mõne üksiku liikme kohta.

Osalus istungitel. Siin näeb, kui paljudel istungitel oma liikmeskoleku ajal on valitud Riigikogu liige kohal olnud.

Küsimused. Kui palju on valitud Riigikogu liige oma liikmesksoleku ajal esitanud küsimusi. Küsimuste arv on liikmete omavahelise võrreldavuse saavutamiseks jagatud tema liikmeks oleku ajal toimunud istungite arvuga ehk siis mõõtühikuks on küsimuste arv istungi kohta.

Kõned. Kui palju on valitud Riigikogu liige oma liikmesksoleku ajal pidanud Riigikogus kõnesid. Kõnede arv on liikmete omavahelise võrreldavuse saavutamiseks jagatud tema liikmeks oleku ajal toimunud istungite arvuga ehk siis mõõtühikuks on kõnede arv istungi kohta.

Hääletamine lõpphääletustel. Kui palju on valitud Riigikogu liige oma liikmesksoleku ajal osalenud hääletustel. Arvesse on võetud üksnes hääletamisi eelnõude lõpphääletustel.

Üldistatud aktiivsus. Üldistatud aktiivsus on näidik, mis võtab arvesse istunigtel kohal käimise, küsimuste küsimise, kõnede pidamise ja hääletustel osalemise. Vastavad näitajad on ümber arvutatud nii, et 0 tähistab iga näitaja puhul kõige vähem aktiivset liiget ja 1 kõige aktiivsemat liiget. Üldistatud aktiivsuse näidik on nende keskmine.

Hääletamise kokkulangevus fraktsiooniga lõpphääletustel. Iga kord kui riigikogus hääletatakse, hääletab enamik fraktsioonist tavaliest sama moodi. Kuid iga üksik liige saab otsustada, kas ta osaleb hääletusel ning kui kui ta osaleb, siis jääb talle siiski võimalus hääletada oma fraktsioonist erinevalt. Hääletamise kokkulangevus fraktsiooniga näitab, kui palju iga liikme hääletamiskäitumine (nende lõpphääletuste puhul, mis toimusid tema liikmeks oleku ajal) langes kokku tema fraktsiooni käitumisega nendel hääletustel. Fraktsiooni positsiooniks on võetud kõige enamate fraktsiooni liikmete poolt tehtud valik sellel hääletamisel (sealhulgas on ka arvestatud hääletuselt puudumist või mittehääletamist). Arvesse on võetud üksnes hääletamisi eelnõude lõpphääletustel.

Kõik siin leheküljel pärinev informatsioon on pärit Riigikogu rakendusliidesest (api.riigikogu.ee) või on arvutatud sealt saadud informatsiooni põhjal. Ainsaks erandiks on näidised täiendatud eluloodest, mis on eraldi koostatud.

Käesolev rakendus on valminud Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi (skytte.ut.ee) ja konsultatsioonifirma Metaadvisory (www.metaadvisory.ee) koostöös.

Täiendav info: Martin Mölder (martin.molder@ut.ee)

Fraktsioonid

Kõige aktiivsemad liikmed

Kohal käimine

Hääletamine

Küsimine

Kõned

Kõige passiivsemad liikmed

Kohal käimine

Hääletamine

Küsimine

Kõned

Valitud Riigikogu liige

Nimi
Fraktsoon

Enesekirjeldus

Riigikogu koduleheküljel avaldatud elulugu

Valitud Riigikogu liige

Nimi
Fraktsoon

Täiendatud elulugu

Valitud Riigikogu liige

Nimi
Fraktsoon

Osaluse mõõtmine

Osalust on mõõdetud läbi Riigikogu liikme istungitel osalemise määra. Arvesse on võetud üksnes valitud parlamendisaadiku Riigikogu liikmeks olemise ajal toimunud istungite koguarvu.

Osaluse info

Võrdlev osalus

Liikme osalus Riigikogu istungitel võrreldes Riigikogu ja oma fraktsiooniga

Antud joonis näitab kõigi Riigikogu liikmete osalust. Iga liikme nime nägemiseks liigu hiirega vastava joone peale. Valitud liige on märgitud punasega ning tema fraktsioon mustaga.

Valitud Riigikogu liige

Nimi
Fraktsoon

Küsimuste küsimise mõõtmine

Küsimuste küsimist on mõõdetud läbi Riigikogu liikme poolt esitatud küsimuste arvu tema liikmeskoleku ajal toimunud istunigte kohta. Arvesse on võetud üksnes valitud parlamendisaadiku Riigikogu liikmeks olemise ajal toimunud istungite koguarvu.

Küsimuste info

Võrdlev küsimuste esitamine

Küsimuste esitamine istungi kohta võrreldes Riigikogu ja oma fraktsiooniga

Antud joonis näitab kõigi Riigikogu liikmete küsimuste esitamise määra istungi kohta. Iga liikme nime nägemiseks liigu hiirega vastava joone peale. Valitud liige on märgitud punasega ning tema fraktsioon mustaga.

Valitud Riigikogu liige

Nimi
Fraktsoon

Kõnede pidamise mõõtmine

Kõnede pidamist on mõõdetud läbi Riigikogu liikme poolt peetud kõnede arvu tema liikmeksoleku ajal toimunud istungite kohta. Arvesse on võetud üksnes valitud parlamendisaadiku Riigikogu liikmeks olemise ajal toimunud istungite koguarvu.

Kõnede info

Võrdlev kõnede pidamine

Kõnede pidamine istungi kohta võrreldes Riigikogu ja oma fraktsiooniga

Antud joonis näitab kõigi Riigikogu liikmete kõnede pidamise määra istungi kohta. Iga liikme nime nägemiseks liigu hiirega vastava joone peale. Valitud liige on märgitud punasega ning tema fraktsioon mustaga.

Valitud Riigikogu liige

Nimi
Fraktsoon

Üldise aktiivsuse mõõtmine

Üldistatud aktiivsus on siinkohal mõõdetud kui kombinatsioon kohal käimisest, küsimuste esitamisest, kõnede pidamisest ja hääletamistel osalemisest. See on keskmine osaluse määrast, küsimsute küsimise, kõnede pidamise ja hääletustel osalemise määrast, kus 0 on iga näitaja puhul kõige vähem aktiivne Riigikogu liige ja 1 on kõige aktiivsem Riigikogu liige. Seega, koondnäidiku väärtus oleks 1, kui Riigikogu liige oleks iga tegevuse puhul kõige aktiivsem liige ja 0 kui ta oleks iga tegevuse puhul kõige vähem aktiivsem liige.

Aktiivsuse komponentide info

Võrdlev aktiivsus

Liikme üldistatud aktiivsus võrreldes Riigikogu ja oma fraktsiooniga

Antud joonis näitab kõigi Riigikogu üldistatud aktiivsuse määra. Iga liikme nime nägemiseks liigu hiirega vastava joone peale. Valitud liige on märgitud punasega ning tema fraktsioon mustaga.

Valitud Riigikogu liige

Nimi
Fraktsoon

Hääletamistel osalemise mõõtmine

Hääletamistel osalemist on mõõdetud läbi valitud Riigikogu liikme hääletamistel osalemise osakaalu. Arvesse on võetud üknes tema liikmeks oleku ajal toimunud hääletusi ning kõrvale on jäetud protseduurilised hääletamised nagu näiteks päevakorra kinnitamine või kohaloleku kontroll.

Hääletamise info

Võrdlev hääletustel osalemine

Liikme osalemine hääletustel võrreldes Riigikogu ja oma fraktsiooniga

Antud joonis näitab kõigi Riigikogu liikmete osalemist hääletustel. Iga liikme nime nägemiseks liigu hiirega vastava joone peale. Valitud liige on märgitud punasega ning tema fraktsioon mustaga.

Valitud Riigikogu liige

Nimi
Fraktsoon

Hääletamise kokkulangemine fraktsiooniga

Hääletamise kokkulangemist fraktsiooniga on mõõdetud läbi selle, kui paljudel hääletamistel valitud Riigikogu liige hääletas sama moodi nagu tema fraktsioon. Arvesse on võetud üksnes selle liikme Riigikogu liikmeks olemise ajal toimunud hääletusi. Fraktsiooni positsiooniks on loetud see valikuvaraint hääletamisel, mis on fraktsioonis sellel hääletamisel kõige sagedasem (arvestatud on ka puudumist või mittehääletamist).

Hääletamise kokkulangemise info

Võrdlev hääletamise kokkulangemine

Hääletamise kokkulangevus fraktsiooniga võrreldes Riigikogu ja oma fraktsiooni liikmetega

Antud joonis näitab kõigi Riigikogu liikmete hääletamise kokkulangevust oma fraktsiooniga. Iga liikme nime nägemiseks liigu hiirega vastava joone peale. Valitud liige on märgitud punasega ning tema fraktsioon mustaga.